VIAMODA


Jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata mody, Anna Wintour, nigdy nie zdobyła wyższego wykształcenia. Dlatego może wydawać się, że by wspinać się po szczeblach kariery w tej dziedzinie, nie potrzeba podjąć studiów na uniwersytecie – wystarcza znajomość trendów i dobre wyczucie stylu. Nieprawda. Sama redaktor naczelna amerykańskiego Vogue’a chętniej zatrudnia osoby kształcące się w tym kierunku.

Przemysł mody prężnie się rozwija, także w Polsce. Nie mówię tylko o ewolucji, jaką przechodzi Poland Fashion Week, ale o rynku, który zweryfikował, że potrzebujemy profesjonalistów w tej dyscyplinie. Zdobywanie takich kwalifikacji nie wiążę się już z ucieczką za granicę. W Polsce możemy znaleźć oferty podobnych kierunków, a wiodącą szkołą jest VIAMODA Polsko – Włoski Instytut Designu i Managementu.

O tym jak uczelnia przygotowuje do pracy w biznesie mody porozmawiałam z jej dyrektor zarządzającą – Panią Małgorzatą Dębek.

Anna Radke: Rynek mody w Polsce w ciągu ostatniej dekady uległ znaczącym przeobrażeniom. Nic zatem dziwnego, że pojawiło się zapotrzebowanie na uczelnie kształcące w tej dziedzinie. Jakie były początki VIAMODA?

Małgorzata Dębek: Impulsem do powstania Polsko – Włoskiego Instytutu (wcześniej Szkoły) Designu i Managementu VIAMODA były realne potrzeby rynku i sygnały z branży, którą bezpośrednio dotknął problem braku dobrze wykwalifikowanej kadry. W 2009 roku nasza uczelnia nawiązała bliską partnerską współpracę z jedną z najlepszych szkół mody na świecie – Polimoda International Institute of Fashion Design & Marketing we Florencji i od tej pory,  opierając się o doskonałe wzorce, łączymy kształcenie teoretyczne z praktyką. Możemy pochwalić się współpracą z wieloma znakomitymi polskimi i zagranicznymi wykładowcami, których wiedza poparta jest praktycznymi umiejętnościami i wieloletnią pracą w biznesie.

AR: Dobranie tak wysoce wykwalifikowanej kadry, jaką Państwo posiadają nie jest zadaniem łatwym. Jakie wymogi należy spełniać, by zostać wykładowcą VIAMODA? Czy tak jak na większości zagranicznych uczelni tego typu profesorowie muszą posiadać minimum 15 lat doświadczenia w branży?

MD: Doceniamy długoletnie doświadczenie kadry profesorskiej, ale nie dyskredytujemy młodych wykładowców; choć bez długoletniego stażu, to z ogromną wiedzą i świadomością bieżących trendów w branży. Przed zaproszeniem konkretnej osoby do współpracy zapoznajemy się z jej dotychczasowym doświadczeniem i osiągnięciami. Prowadzimy rozmowy weryfikujące poziom znajomości danego przedmiotu. Dużą wagę przywiązujemy do networkingu, biorąc pod uwagę opinie ludzi ze środowiska na temat naszego ewentualnego przyszłego wykładowcy. Czerpiemy ze źródeł zarówno polskich, jak i zagranicznych i dzięki temu możemy pochwalić się doskonałą międzynarodową kadrą, której  doświadczenie i znajomość tematów w każdej edycji regularnie robi wrażenie na naszych studentach. Zresztą, opinia studentów jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ to właśnie oni weryfikują przydatność studiów w ich codziennym życiu zawodowym i oceniają praktyczny wymiar nauki na kierunkach VIAMODA. Należy podkreślić, że mocną stroną naszych studiów podyplomowych od samego początku były właśnie wykłady czy warsztaty prowadzone przez praktyków w oparciu o ich rzeczywiste doświadczenia z pracy w obszarach mody i designu. Dodam, że nawet prace dyplomowe pisane przez naszych studentów nie są opracowaniami teoretycznymi, a wręcz przeciwnie, opierają się o branżową rzeczywistość i poruszają realne problemy, a często wręcz sugerowane są przez współpracujące z nami firmy odzieżowe.

AR: VIAMODA oferuje studia podyplomowe dla absolwentów szkół wyższych. Jak przebiega rekrutacja na  poszczególne kierunki? Czy trudno zostać zakwalifikowanym?

MD: Osoby zainteresowane kierunkami studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego  („Zarządzanie w sektorach mody” i  „Zarządzanie marką luksusową”) powinny elektronicznie wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszych stronach internetowych, a następnie złożyć komplet wymaganych dokumentów (tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV, 1 zdjęcie, kopie: dowodu osobistego i wpłaty wpisowego) w sekretariacie studiów podyplomowych ALK.
W przypadku kierunku „Prognozownie trendów w obszarach mody i designu” prowadzonego przez nas we współpracy z Collegium Civitas, oprócz składania wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem są zainteresowania kandydata, jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki na studiach podyplomowych.
Z uwagi na dbałość o wysoką jakość nauczania, zdecydowaliśmy, że grupy na poszczególnych kierunkach studiów nie przekroczą 40 osób, w związku z czym w każdym roku akademickim na poszczególnych naszych kierunkach oferujemy ograniczoną ilość miejsc.

AR: Kierunki “Zarządzanie w sektorach mody” czy “Prognozowanie trendów w obszarach mody i designu” dla niektórych brzmią nieco enigmatycznie. Jak wygląda przebieg takich studiów? Czy istnieją podręczniki edukujące na tej płaszczyźnie?

MD: Podręczniki istnieją, ale są to głównie pozycje obcojęzyczne. Każdy wykładowca przygotowując syllabusy poleca literaturę właściwą do swojego przedmiotu. Jednak przede wszystkim opieramy się o prezentacje i materiały przygotowywane przez wykładowców na bieżąco, na bazie najaktualniejszych danych i na potrzeby poszczególnych przedmiotów. Wykładowcy udostępniają studentom swoje materiały, podsyłają mailem ciekawe informacje, proponują nowe tytuły pojawiające się na rynku. W dobie świetnie rozwijających się portali społecznościowych, intensywna wymiana poglądów i wiedzy pomiędzy studentami i wykładowcami odbywa się  także w ramach zamkniętych grup na fanpage’ach itp.
Jako organizatorzy studiów staramy się także uatrakcyjniać tradycyjne zajęcia programowe dodatkowymi spotkaniami z projektantami, „gorącymi nazwiskami” z branży czy wizytami w miejscach kojarzonych z danym kierunkiem studiów; np. w luksusowym hotelu w przypadku studentów „Zarządzania marką luksusową”. Takie spotkania dają m.in. możliwość praktycznego poznania problemów z jakimi zmaga się w danym momencie branża.

AR: Imponuje współpraca uczelni z włoskim Polimoda International Institute, notowanym jako szósta tego typu szkoła na świecie. Czy studenci mogą liczyć na odbycie semestru studiów we Włoszech?

MD: Studia podyplomowe w VIAMODA trwają  tylko dwa semestry. Niewiele, w kontekście wiedzy jaką chcielibyśmy przekazać naszym studentom. Godziny programowe mamy wypełnione praktycznie do ostatniej minuty, a i tak wykładowcom czasami brakuje czasu na zaprezentowanie w ramach godzin przeznaczonych im w harmonogramie całości przygotowanego przez nich materiału. Nie przewidujemy zatem dzielenia naszych  autorskich studiów na część realizowaną w Polsce i część  prowadzoną we Włoszech. Jednakże dajemy możliwość kontynuacji studiów w Polimoda International Institute  we Florencji na kierunkach „Master”, na które absolwenci VIAMODA przyjmowani są bez egzaminów i na preferencyjnych warunkach cenowych.

AR: Kolejnym pytaniem, które zadałby potencjalny kandydat to procent absolwentów znajdujących pracę po studiach. Większość uczelni na świecie kształcących w dziedzinie mody jest ściśle połączona z branżą. Czy Państwo także nawiązują kontakty z firmami odzieżowymi w Polsce?

MD: Oczywiście! Podkreślam, że ogromny nacisk kładziemy na praktyczny wymiar naszych studiów, stąd nie wyobrażam sobie ich realizacji bez udziału firm odzieżowych. Mamy w gronie nie tylko świetnych akademików z ALK i Collegium Civitas, ale także wykładowców-praktyków m.in. z LPP, Solara, czy też z innych firm, instytucji i wydawnictw bezpośrednio związanych z obszarem mody i designu. Współpraca z branżą układa się bardzo dobrze, bowiem obie strony mają świadomość, że efekty z takiej współpracy mogą być tylko pozytywne; dobrze wyszkolony, świadomy zmian na rynku pracownik dla branży, a jednocześnie ciekawe kontakty i możliwości pracy dla studenta.

AR: VIAMODA uznany został przez magazyn „Moda w Polsce” za pioniera w kształceniu menedżerów w branży mody. Jakie są Państwa plany rozwoju? Czy rozważane jest poszerzenie oferty o studia I stopnia?

MD: Z jednej strony miło mi, że byliśmy pionierami kształcenia kadry zarządzającej dla sektora mody w Polsce, z drugiej strony jednak zdaję sobie sprawę, że jako „pierwsi” mieliśmy nieco trudniej.  Mimo wszystko, przez ostatnie dwa lata udało nam się wpisać w świadomość branży i  w polską „modową rzeczywistość”. Jestem dumna z tego, że programy studiów w VIAMODA dorównują programom najlepszych tego typu szkół na świecie. Staramy się utrzymywać stały wysoki poziom nauczania i wciąż poszukujemy wykładowców wybitnych w swoich dziedzinach. Staramy się, aby nasi studenci podążali za trendami, potrafili pracować w zespole, wiedzieli gdzie szukać i jak selekcjonować informacje, czy też jak wyciągać właściwe wnioski i przygotowywać dobre prezentacje. Jeśli chodzi o nasze plany, przysłowie mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc nie powinno nikogo dziwić, że od uruchomienia naszego pierwszego kierunku studiów („Zarządzanie w sektorach mody”), co roku w ofercie VIAMODA pojawia się nowa propozycja studiów podyplomowych dedykowanych osobom zainteresowanym tematyką mody. Nie ukrywam, że  takie plany mamy również na najbliższy rok akademicki i aktualnie prowadzimy rozmowy z ewentualnymi przyszłymi partnerami. Jednocześnie kontynuujemy już istniejące kierunki, a także szkolenia executive dla profesjonalistów.

Na zakończenie chciałabym wspomnieć o naszej najnowszej inicjatywie, mianowicie o  powstałej w konsekwencji działań Instytutu VIAMODA – VIAMODA Industrial Szkoły Wyższej, która od nowego roku akademickiego rozpocznie kształcenie na poziomie studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo. Jestem przekonana, że uruchomienie uczelni wyższej otworzy nowy etap w działalności edukacyjnej VIAMODA.

AR: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji dalszych planów.

MD: Serdecznie dziękuję i życzę sukcesów.

 

Strona internetowa uczelni: www.viamoda.edu.pl

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *